Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

LEISURE OPERATOR, cu punctul de lucru in Bucuresti, Bd Regina Elisabeta nr. 7-9, sector 3, colecteaza si proceseaza datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date. Rolul prezentei notificari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite. Va rugam sa cititi aceasta notificare cu atentie.

Utilizarea datelor personale

LEISURE OPERATOR colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:

a) in scopul prestarii serviciilor turistice (ofertarea si emiterea documentelor de caaltorie, gestionarea contractelor cu turistul, bonurilor de comanda, facturilor, procesarii rezervarilor catre parteneri intreni sau externi);

b) in scopul ofertarii si comunicarii privind suportul oferit in alegera ofertei

c) in scopul respectarii obligatiilor legale;

d) in scop de marketing, pentru informare si acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite.

Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastra pentru fiecare din scopurile mentionate mai sus este:
• consimtamantul dumneavoastra;

• contractul turistul la care dumneavoastra sunteti parte sau cererea dumneavoastra inainte de incheierea unui contract;

• o obligatie legala;

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:
• autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale);

• furnizorii implicati in mod direct/indirect in procesul de rezervare (ex. Locatii de cazare, companii de zbor, parteneri de turism revanzatori, asiguratori etc);

• agentii de stat, guvernamentale sau asociatii din domeniul turismului
• intermediarii implicati in administrarea contractelor turistice, in cazul externalizarii serviciilor de contabilitate, IT
• alte companii din cadrul LEISURE OPERATOR.

Transferul datelor personale intr-o tara din afara Zonei Economice Europene

LEISURE OPERATOR ar putea sa transfere datele personale catre alte companii colaboratoare LEISURE OPERATOR aflate in exteriorul Zonei Economice Europene. Pentru astfel de transferuri, LEISURE OPERATOR
semneaza clauze contractuale standard pentru a se asigura ca transferul de date cu caracter personal este reglementat cu acelasi nivel de securitate si de strictete ca si transferurile efectuate in cadrul Comunitatii
Europene. Aceste clauze contractuale standard se stipuleaza in contratele de colaborare externe.

Pastrarea datelor personale

Datele personale vor fi pastrate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale in materie de asigurari.

Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si in baza conditiilor specificate in legea 677/2001 si in Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016*, va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:
• dreptul de acces la datele personale care va privesc;
• dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci cand datele sunt inexacte sau incomplete;

• dreptul de a solicita stergerea datelor in anumite circumstante (de ex. cand datele personale nu mai sunt necesare in raport cu scopurile mentionate mai sus);

• dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii in anumite circumstante (de ex. atunci cand dumneavoastra contestati exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date);

• dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor;
• dreptul de a va opune prelucrarii;

• dreptul de a va retrage consimtamantul, in orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care ati consimtit anterior.

*Incepand cu data intrarii in vigoare a Regulamentului UE 679/2016, respectiv 25 mai 2018, veti beneficia si va veti putea exercita suplimentar:

• dreptul de a fi uitat, in sensul adresarii unei solicitari catre LEISURE OPERATOR pentru stergerea evidentelor datelor personale din mediul on-line;

• dreptul la portabilitatea datelor, in sensul transferului datelor dumneavoastra personale catre un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastra;

• dreptul de a fi notificat in caz de incalcari privind securitatea datelor, de catre operator.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta notificare sau in legatura cu utilizarea de catre LEISURE OPERATOR a datelor personale, va rugam sa ne contactati alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos, precizand, totodata, numele dumneavoastra, adresa postala sau de email (in functie de modalitatea prin care doriti sa comunicam), numarul dumneavoastra de telefon precum si scopul cererii dumneavoastra.

Ne puteti contacta:
• prin email – la adresa: office@turismin.ro;
• personal – la biroul din Bucuresti, Bd Regina Elisabeta Nr 7-9, etaj 1, birou 27
• printr-o cerere transmisa prin posta la adresa mai sus mentionata, Bucuresti;
• telefonic – la numarul: 0752150538 (DPO delegat)

Detalii suplimentare precum si eventuale actualizari ale acestei notificari privind protectia datelor dumneavoastra – puteti gasiti pe pagina web a companiei – sectiunea Protectia Datelor.